690 310 485
8:00-16:00

Dlaczego istotny jest wczesny rozwój dziecka ?

Sante FitdzieckoDlaczego istotny jest wczesny rozwój dziecka ?
18 września 2017 Posted by Santé Fit In dziecko , No Comments

Umysł dziecka jest najbardziej podatny na rozwój w początkowej fazie rozwoju – do 6 lat. Obserwuje się niesamowite umiejętności, które wypracowane we wczesnych latach usprawniają i ułatwiają rozwój dziecka w latach późniejszych.

Każde dziecko jest genialne

Genetyka jest oczywiście czynnikiem ale tylko do pewnego, niedużego stopnia, dziecko któremu da się szansę od najmłodszych lat wystawiając je na jak największą ilość bodźców poprzez ciągle nowe doświadczenia. Zwiększa to ilość połączeń nerwowych w mózgu a przez to sprawność i wydajność najlepszego superkomputera – czyli mózgu.

Na ilustracji przedstawiono różnice w ilości połączeń pomiędzy rozwiniętym / stymulowanym mózgiem (innymi słowy normalnie rozwijającym się) a mózgiem niestymulowanym do rozwoju (nie rozwijającym się prawidłowo.

Różnica jest zasadnicza i wpływa bezpośrednio na późniejszym etapie na zdolności dziecka.
Najważniejsze jest jednak to, że każde dziecko może mieć rozwinięty mózg jest to tylko kwestia stymulowania naturalnej ciekawości i charakteru odkrywcy dziecka.

Powstaje więc pytanie jak zadbać o wczesny rozwój dziecka.

Jak zadbać o wczesny rozwój dziecka ?

Jest to zadanie proste i trudne zarazem – proste z uwagi na to, że wbrew ogólnemu przeświadczeniu nie wymaga ono drogiego sprzętu a jedynie czasu i kreatywności.

Trudne z uwagi na to, że kreatywność nie zawsze jest cechą którą eksponujemy. Niemniej jednak, jeżeli przed nami jest dobro naszego dziecka w zasięgu ręki – dobrze podejść krytycznie do swojej kreatywności i spróbować szukać nowych sposobów na rozwojowe zabawy.

Ciąg dalszy (będzie)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.